URBAN ALPINISM JE REŠENJE ZA SVE VISINSKE PROBLEME

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE SILOSA

Silos je posebno oblikovano i dizajnirano skladište suvih smeša poput: brašna, cementa, stočne hrane, žitarica i ostalih rasutih proizvoda. Korisna zapremina silosa služi za skladištenje rasutih materijala u prehrambenoj, hemijskoj, građevinskoj, stočarskoj i poljoprivrednoj industriji.

Čišćenje silosa

Smanjenje korisne zapremine rezervoara i razvoj kolonija bakterija u sedimentima je prirodna posledica sa formiranjem “kamenih” naslaga. U slučajevima sa skladištima cementa, delovi cementnog kamena mogu začepiti usta konusa silosa, drastično usporiti rad te postupak istovara smeše mora biti obustavljen.

Industrijski alpinisti čiste unutrašnje zidove silosa pomoću opreme i ručno.

Spoljno i unutrašnje čišćenje silosa je neophodno:

● za kontrolu načina skladištenja zrna
● sprečavanje pojave bakterijske kontaminacije
● glodara
● kao i održavanje sanitarnih standarda i pravila

Sanacija silosa

Silos je jedna od najvažnijih građevina u prehrambenoj industriji. Namenjen je za skladištenje i održavanje zrna pa temperatura i nivo vlažnosti unutar njegovih ćelija i cevovoda moraju biti u skladu sa određenim, vrlo strogim zahtevima. Međutim, vertikalna i horizontalna opterećenja tokom rada, uticaji okoline i drugi negativni faktori mogu olabaviti spojeve, deformisati vijčane spojeve i izazvati smanjenje pritiska šavova. Naravno, sve ove štete moraju se na vreme sanirati kako bi eksploatacija silosa (ćelija) bila kontinuirana.

Ovo su neki od zahvata koje najčešće obavljamo na silosima:

● unutrašnja popravka i čišćenje zgrada silosa
● zaptivanje šavova
● popravka krova
● restauracija pocinkovanih površina
● sanacija armirano – betonskih stubova
● hidroizolacija
● farbanje konstrukcija i metalnih konstrukcija
● malterisanje

Prilikom popravki strogo se pridržavamo svih normi i zahteva, a takođe koristimo visokokvalitetne materijale i alate, tako da možemo da garantujemo visok kvalitet svake faze rada.

PROFESIONALAN TIM

VRHUNSKA OPREMA

KVALITETNA USLUGA

NA KOJIM LOKACIJAMA RADIMO?

Usluge visinskih radova najčešće obavljamo u Novom Sadu, Beogradu i širom Srbije.

KONTAKTIRAJTE NAS