URBAN ALPINISM JE REŠENJE ZA SVE VISINSKE PROBLEME

hidroizolacija

HIDROFOBIZACIJA FASADE I
SPREČAVANJE POJAVE ŠALITRE

Hidrofobizacijom se sprečava mogućnost pojave šalitre i ’’znojenja zidova’’. Da bi se izbegla mogućnost pojave šalitre potrebno je sprečiti proces ispiranja soli iz materijala zidova. To se može postići hidrofobizacijom, obradom očišćenih površina zida pomoću specijalnog sredstva (hidrofobizatora), koja daje građevinskim materijalima vodootporna svojstva. Nakon hidrofobizacije površina zida prestaje da upija vodu i voda pada sa zida a pri tom ga ne kvasi.

Obično za hidrofobizaciju se koriste materijali koji su proizvodeni na bazi organskih jedinjenja, silicijuma (silikona). Oni stvaraju u šupljinama materijala i na njegovoj površini veoma tanku (monomolekularnu) prevlaku koja se ne može isprati vodom i koja je vodootporna. Potrebno je naglasiti da organska jedinjenja silicijuma ne smanjuju prolaz vodene pare-površina „diše“ i na taj način održava u prostoriji atmosferu pogodnu za boravak ljudi. Osim zaštite od šalitre hidrofobizacija daje zidovima antibakterijska i antiglivična svojstva, pomaže da se ne stvara plesan i memla u podrumu.

Ispitivanja su pokazala da kod materijala koji su obrađeni takvim hidrofobizirajućim sredstvom: beton, obična i silikatna opeka, drvo i drugi, kapilarna vlaga se smanjuje u toku 2-24 sata više od 10 puta u odnosu na neobrađenu površinu i iznosi najviše 1%.
Kasnije, prilikom upijanja vode u roku od 2-7 dana, kapilarna vlaga neće biti veća od 2%. Sve ovo sprečava pojavu šalitre, pukotina, razaranja prilikom smrzavanja i čuva spoljni izgled konstrukcije.

PROFESIONALAN TIM

VRHUNSKA OPREMA

KVALITETNA USLUGA

NA KOJIM LOKACIJAMA RADIMO?

Usluge visinskih radova najčešće obavljamo u Novom Sadu, Beogradu i širom Srbije.

KONTAKTIRAJTE NAS