URBAN ALPINISM JE REŠENJE ZA SVE VISINSKE PROBLEME

hidroizolacija

HIDROIZOLACIJA BAZENA

Bazen je jedan od najsloženijih objekata sa inženjerske tačke gledišta. Ogromna količina vode, od nekoliko stotina litara do nekoliko tona, vrši veoma veliko opterećenje na zidove i dno bazena, jako utiče na režim vlage u prostoriji.

Hidroizolacija bazena je najvažniji kompleksni zadatak, koji se izvršava u etapama za vreme izgradnje bazena. Naša Kompanija uradiće Vam hidroizolaciju brzo i kvalitetno a primena najsavremenijih materijala i tehnologije garantovaće da neće biti propuštanja vode.

Većina bazena se gradi prema istoj tehnologiji. U širokom zemljanom iskopu na dno se postavlja podloga od šljunka i peska, zatim se postavlja armatura i betonira se. Kada se beton na dnu potpuno stegne, betoniraju se zidovi bazena, postavlja se celokupna oprema, skimeri, prskalice zidovi bazena se hermetiziraju i na kraju se oblažu keramičkim pločicama. Ipak u takvoj konstrukciji postoje slabe tačke u kojima se najčešće oštećuje hidroizolacija bazena. Prvo na šta treba obratiti pažnju je kvalitet betona, njegov neposredan dodir sa zemljom u kojoj je napravljen iskop.

Zbog sigurne hidroizolacije bazena u sastav betona se unose polimerni dodaci, koji smanjuju njegovu poroznost i uvećavaju otpornost prema stalnom uticaju vode. Na taj način se ostvaruje njegova zaštita od spoljne vlage, koja nadolazi iz podzemne vode ili od atmosferskih taloga, koji se filtriraju kroz zemlju. Na mestima dodira sa metalnim elementima kroz određeno vreme dolazi do curenja vode a izvršiti popravku je, praktično, nemoguće. Kompanija „Urban Alpinism“ za hidroizolaciju bazena koristi materijale, koji se nanose na konstrukciju pomoću primene specijalne tehnike, i zaštičuju zidove bazena od prodiranja vode u njegovu konstrukciju. Monolitno pokriće koje se stvara ne vrši dopunsko opterećenje na zidove bazena i istovremeno se samo dobro suprotstavlja pritisku vode i drugim spoljnim faktorima, ultraljubičastim zracima, promeni temperature i mehaničkog opterećenja.

PROFESIONALAN TIM

VRHUNSKA OPREMA

KVALITETNA USLUGA

NA KOJIM LOKACIJAMA RADIMO?

Usluge visinskih radova najčešće obavljamo u Novom Sadu, Beogradu i širom Srbije.

KONTAKTIRAJTE NAS